Kjøpsvilkår

Innledning

Selger er Emergency Care AS, Kaupangstranda 2, 3261 Larvik, e-postadresse post@emergency-care.com, telefon 47 46425888, org. 984150474, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Emergency Care AS, driver nettsiden www.emergency-care.no

Nedenforstående kjøpsbetingelser gjelder for www.emergency-care.no
Vi forbeholder oss retten til i enkelte tilfeller, før bekreftelse, nekte eller endre kundens bestilling om feilaktige personopplysninger eller bedriftsinformasjon og eller om kunden har betalingsanmerkninger.

Selgeren reserverer seg for at varer kan være utsolgt samt eventuelle bilde- og skrivefeil på nettsidene, for eksempel feil i produktbeskrivelse eller tekniske spesifikasjoner, feilaktige priser samt prisjusteringer (for eksempel grunnet endret pris fra leverandør eller endringer i valutakurser) eller feilaktig informasjon om at en vare finnes på lager. Selgeren har rett til å korrigere slike eventuelle feil og endre eller oppdatere informasjonen når som helst, med unntak av bestillinger som er bekreftet.

All bildeinformasjon på nettsidene skal oppfattes som illustrasjoner. Den informasjoen kan ikke forventes å gjengi antall varer kunden mottar eller varens eksakte utseende, funksjon eller opphav.

Bedriften skal besvare spørsmål fra kunder på e-post innen 48 timer (virkedager) fra henvendelsen er mottatt. Dette gjelder kun henvendelser som dreier seg om gjennomførte kjøp og bestillinger. Svaret skal være personlig.

Forbrukerens rett til hjelp

Kunden har alltid rett til å henvende seg direkte til bedriften for å få hjelp i forbindelse med reklamasjoner, spørsmål om angrerett og annet som berører kjøp eller bestilling. Dette gjelder selv om firmaet ikke selv leverer varen eller tjenesten, men bruker en underleverandør.

Kjøpsvilkår

Emergency Care AS, kan ikke inngå avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år. Kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år. Trykkfeil kan finnes og dermed kan prisene ikke garanteres. Betaling til Emergency Care AS, skjer med Stripe eller faktura efter kredittgodkjenning. 

Åpent kjøp

Emergency Care AS, benytter ikke åpent kjøp.

Kortbetaling

Emergency Care AS, aksepterer p.t. tre former for betaling,VIPPS, faktura og Stripe. Dersom du ønsker å betale med faktura er du nødt til å ta kontakt med vårt post@emergency-care.com for godkjenning. Klarna aksepterer bruk av kredittkort, delbetaling eller full faktura. Om du ønsker å benytte Klarna kan du lese mer om det her

Faktura

Bedrifter kan motta faktura direkte fra Emergency Care AS, etter kredittvurdering. Vennligst kontakt  post@emergency-care.com  dersom faktura er ønskelig.

Delbetaling

Emergency Care AS, tillater ikke delbetaling.

Leveransebetingelser

Leveringstid er normalt ca 2 – 5 arbeidsdager om produktet finnes på lager hos oss eller 2 – 7 arbeidsdager om produktet finnes på sentrallager hos vår leverandør. Skulle leveringstiden være lenger enn beregnet vil vi kontakte deg via epost eller telefon. Om vi ikke levere produktet innen rimelig tid, har du som kunde rett til å heve kjøpet. Vi etterstreber alltid at du som kunde skal få ditt produkt så fort som mulig.

Større produkter leveres normalt av Bringi hele Norge. Når produktet/produktene har ankommet terminalen vil du bli varslet via telefon om leveringstidspunkt. Bring gir også beskjed innen levering for å sikre at du er hjemme. Levering skjer på hverdager, normalt mellom kl. 08.00 og 16.00. Produktene leveres til porten om du bor i leilighet og fram til innkjørsel om du bor i hus, eller så nærme port eller innkjørsel som en lastbil kan kjøre. Vær oppmerksom på at det er speditør som foreslår tid for levering og at leveringstid settes i 4 timers intervaller (for eksempel kl. 08.00–12.00). Dersom du ikke er hjemme ved en levering tas varene tillbake til Bring og går i retur til Emergency Care AS, eller blir levert til ditt postkontor for henting. For ikke mottatt eller avvist forsendelse debiterer vi deg 300 kr for administrasjon og omkostninger. Husk derfor å gi beskjed i god tid om du ikke har mulighet til å motta varene.

Emergency Care AS, sender varer med Bring, UPS og med vanlig postgang (Posten). Varer bestilt via Emergency Care AS, sine nettsider leveres kun i Norge, unntatt Svalbard. Dersom du ønsker leveranse utenfor Norge eller til Svalbard, må du kontakte oss på post@emergency-care.com, da spesielle fraktbetingelser vil være gjeldende. Bestillinger med leveringsadresse utenfor Norge eller til Svalbard vil bli kansellert, men du vil bli kontaktet av vårt ordrekontor.

Fraktkostnad

Emergency Care AS, opererer for tiden med flat frakt på 109,- ink mva per forsendelse på varer kjøpt i nettbutikk. Dette gjelder leveranser i Norge, med unntak av Svalbard (Se «Leveransebetingelser»).

Avbestilling

Du kan kostnadsfritt avbestille produkter som du har bestilt, frem til varen er levert hjem eller til bestemmelsessted. Varen avbestilles lett ved å sende en epost til post@emergency-care.com  Ikke glem å oppgi ordrenummeret. Pengene settes tilbake på samme kontonummer som ble belastet.

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

Reklamasjon

Vi velger å følge forbrukertvistsutvalgets beslutninger.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. 

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Beløpet kan gå helt opp til varens totale pris.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Kampanjer

Kampanjer og utsalg gjelder kun til lager er tomt eller til en gjeldende dato dersom spesifisert.

Personopplysninger

All behandling av personopplysninger internt i Emergency Care AS, skjer i overenstemmelse med gjeldende lov.

Når du besøker/bruker eller kommuniserer med oss i våre Digitale Kanaler kan vi komme til å samle inn opplysninger om deg som navn, postadresse, e-postadresse, mobilnummer og geografisk posisjon. Om du melder deg på nyhetsbrev, deltar i konkurranser eller liknende, kan ytterligere personopplysninger som du velger å gi oss behandles. Personopplysningene samles inn:

-for at vi skal kunne kommunisere med deg,
-for å administrere markedsaktiviteter, samt
-for å vedlikeholde, utvikle og forbedre våre Digitale Kanaler og de plattformer som de brukes på.

Vi kan også komme til å bruke dine personopplysninger for direkte markedsføring og kampanjetilbud eller for å informere deg om andre produkter og tjenester som vi tilbyr og som kan være av interesse for deg. Om du ikke vil motta slik informasjon, vennligst kontakt oss på post@emergency-care.com 

For ytterligere informasjon kan du lese vår personvernerklæring

Kortbruk og kortopplysninger

Emergency Care AS, lagrer ikke personnummer eller kortnummer. Dette håndteres av våre samarbeidspartnere Stripe. Det innebærer at de oppfyller de strenge sikkerhetskravene for korthåndtering som stilles av de internasjonale kortutstedere; Visa, Mastercard, American Express, JCB og Discover Card (inklusiv Diners Club). Det som lagres er navn og adresse slik at vi enkelt skal kunne finne igjen kvittering om forbrukeren etterspør kvitteringskopi.

Den registrerende forbrukeren har rett til å be om ett registeruttrekk for å se hvilken informasjon som er lagret. Personopplysningsansvarlig skal, på etterspørsel av den registrerte, rette opplysninger som er feil, ufullstendige eller misvisende.

Her kommer tekst om kjøpsvilkår hos Emergency Care as netthandel.