Redningsutstyr proff

ULENDT.
Tverrfaglig samling for redningstjeneste

Ulendt er et nytt konsept i Norge for utvikling og samkjøring av etater i Innlandet Her samles alle etatene for samtrening i et krevende terreng hvor samspill er av største betydning

ULENDT. er en samling for aktører i frivillig og offentlig redningstjeneste som ble gjennomført første gang i Lom 20. – 25. September 2022. Samlingen er et samarbeid mellom Norsk Luftambulanse Stiftelsen og en rekke andre aktører som er direkte eller indirekte involvert i redningstjenesten.  Samlingens overordnede målsetting er å bidra til økt kompetanse og styrket samhandling for redningstjenesten i Innlandet.  Målet skal nås gjennom et bredt tilbud av samtrening, øvelser, testing av nye konsept og metodikk, teoriøkter og ikke minst sosialt samvær. Selv om mange av arrangørene og målgruppen for deltakere primært holder til i Innlandet, vil det være elementer i gjennomføringen hvor det vil være deltakere også fra andre deler av landet og hvor målet vil være å påvirke elementer av redningstjenesten på nasjonalt nivå. 

Onsdag 29.05

Kl. 08:30  – 16:00                    ULENDT-konferansen

Kl. 08:00                                  Dørene og leverandørutstillingen er åpen.

Kl. 08:45                                  Åpning av ULENDT-konferansen

                                                Per Håkon Solberg  

Kl. 09:00                                  Pasienten i redningstjenesten.

                                                Martin Samdal, Stiftelsen Norsk Luftambulanse / Vestre Viken HF  

Kl. 09:20                                  Hypotermi. Beste praksis og praktisk demo.

                                                Lars Nessa og Sigurd Mydske, Fjellmed. forskningsklynge.  

Kl. 09:50.                                 Smertelindring utført av ikke medisinsk personell.

                                                Randi Simensen og Anders Rudjord, Sykehuset Innlandet 

Kl. 10:10                                  Pause og utstillerbesøk. 

Kl. 10:40                                  eVTOL. Elektrisk minihelikopter.

                                                Harald Jøsendal, Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Kl. 11:00                                  Erfaring med bruk av drone i Politiet.

                                                Jørgen Rogne, Politiet

Kl. 11:20                                  Ny nasjonal veileder for luftkoordinering. 

                                                Håkon Kjøllmoen, Hovedredningssentralen

Kl. 11:40                                  Nasjonal veileder for triage.

                                                Representant fra Sykehuset Innlandet

Kl. 12:00                                  Lunsj og utstillerbesøk 

Kl. 13:00                                  Bruk av video for økt felles situasjonsforståelse. Demo.

                                                Nils Halvor Grytting, Sykehuset Innlandet

Kl. 13:30                                  Nytt felles aksjonsstøtteverktøy for redningstjenesten. 

                                                Per Olaf Torkildsen,HRS

Kl. 14:00                                  Ulendt rednings i brannvesenet. 

                                                Ove Rosenlund, Valdres brannvesen.

Kl. 14:30                                  Klimaendringer. Utfordringer for innsatspersonell.

                                                Albert Lunde, Nasjonalt kompetansesenter for fjellredning

Kl. 14:50                                  Pause og ustillerbesøk.

Kl. 15:10                                  Målbide nytt nødnett

                                                DSB

Kl. 15:30                                  Ledelse, kommunikasjon og holdninger.

                                                Geir Aker, aka «Fenriken»

Kl. 16:20                                  Avslutning  

                                                Per Håkon Solberg