Redningsutstyr alt

Ulendt

ULENDT.
Tverrfaglig samling for redningstjenesten. 

27 mai.- 2 juni 2024
Lom, Innlandet 

Oppgi Rabattkode ULENDT-2024

Har dere startet forberedelsene til sommeren.I år blir det mye folk i fjellet, med og uten sykkel. Begynn planleggingen NÅ

Ring for info /pristilbud tlf 93244000 eller 464AKUTT(46425888) mail: post@emergency-care.no

ULENDT. er et samarbeid mellom Norsk Luftambulanse Stiftelsen og en rekke ulike aktører som er direkte eller inndirekte involvert i redningstjenesten i Innlandet. 

Arrangører i 2024. Følgende organisasjoner / etater er med å arrangere ULENDT. 

 • Norsk Luftambulanse Stiftelsen
 • Sykehuset Innlandet, Prehospital divisjon 
 • Innlandet Politidistrikt, Seksjon plan og beredskap
 • Nasjonalt Senter for Fjellredning 
 • Hovedredningssentralen 
 • Brannvesenene i Nord Gudbrandsdal 
 • Røde Kors 
 • Tiepoint AS
 • Forsvaret 
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Heimevernsskolen 
 • DSB
 • Norsk Luftambulanse Stiftelsen 
 • Lom Kommune