Video

Litt av våre egne produksjoner.

Filmer om Forflytningsteknikk sammen med Per Halvor Lunde og Undervisningsavdelingen på UUSH Ambulansen

Noen Videoer er også fra Produsenter

Stollenwerk CPS Elekrtohydraulisk båre
Aktiv Paientvarmer madrass
Info Om Redningsbårer i TITAN og Aluminiumlegering
RedVac Vakummadrass som er laget for Luftambulansen og aktiv bårebruk
Pasienbagger
SALAD trening med DuCanto
TYROMONT TYRAL Redningsbåre
TITAN båre i bruk Vertikal -Horisontal
Taubruk for TITAN båre bruk
Bruk av TITAN Håndtak på basket bårer til Cascade Rescue
XCOLLAR Nakkesplint
Innpakking av pasient i RESCUE Bag
VIESCOPE den nye måten å få frie luftveien hurtig
SALAD prosedyrer DuCanto Kateter
Bruk av Gravferdsbårer
Forberede vakummadrass for forflytning av pasient
Bruk av Ryggbåre for forflytning av pasient
Ta bort Ryggbåre og overlate til vakummadrass
Trening i vakummadrass 1 bruk OUS HF Ambulansen
Per Halvo Lunde iInnlandet forflytning
Løft med 14 hender
Sikre Pasienten til båren på Vakummadrass
UT2000 Redningsbåre

DuCanto Katater i test

SKØYTER