Barn

 

Viser alle 2 resultater

Viser alle 2 resultater

Barne sikring, utstyr til behandling av barn. Sikring av barn i redningsoppdrag er viktig. Barn er ikke små voksne og trenger derfor egne systemer for redning i mange tilfeller

Redningsutstyr for barn er viktig idet barn er IKKE små voksne. Disse krever eget utstyr som ivaretar deres behov i en vanskelig og krevende situasjon. Dette gjelder fastspenning i Ambulansebårer , redningsbårer hvor utstyret er tilrettelagt for barn. Hva er barn ?